Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG - CHƯƠNG III (P/2)

 
Niệm Phật một câu phúc sanh vô lượng - Lễ Phật một lạy tội diệt hà sa
  

CHƯƠNG III
 TRI KIẾN PHẢI CÓ KHI TU TẬP PHÁP MÔN

II. MỘT CHÚT THANH MINH VÀ MỘT VÀI KHÍCH LỆ
Để tu tập thành công pháp môn này, hành giả phải cần thời gian dài hay ngắn?  Muốn biết chắc điều đó, hãy nên xét kĩ xem, đối với nội dung sách này, hành giả hiểu được sâu hay cạn, và có y như cách thức mà tu tập hay không.  Nếu hiểu rõ hoàn toàn những lời nói trong sách này, và y theo đó mà tu tập, đối với người bình thường mà nói, ước chừng từ hai đến sáu tháng thì có thể lãnh hội được pháp môn Niệm Phật Vô Tướng; nếu là hạng người lợi căn, hoặc đã có sẵn công phu trong động, thì một khi nghe qua liền lãnh hội.

Theo kinh nghiệm của kẻ hậu học này, bắt đầu từ ngày 3.9.1991, tại hai đạo tràng khác nhau; một là đạo tràng tu thiền nọ của Kim Dung Cơ Cấu Phật Học Xã tại Đài-bắc; một là thiền đường do ông bà Trần cư sĩ xây dựng ở Thạch-bài, tôi đã giảng thuật cho 30 đạo hữu cùng tu, kết quả, trong vòng 6 tuần lễ, có 2 vị tu tập thành công.  Sau đó cũng lần lượt có vị tu tập thành công.  So ra thì các đạo hữu ở Thạch-bài thành công nhiều hơn, nguyên do là vì quí vị ở đó tu hành như thật. Quí vị ấy tuy học Phật muộn màng, thể hội chậm chạp, nhưng lòng tin tràn đầy, tu trì với tâm trong trắng, và sau 3 tháng thì tu tập thành công.  Về sau lại có một vài đạo hữu, nhân nghe băng ghi âm giảng giải về pháp môn Niệm Phật Viên Thông, đồng thời đọc bài văn “Đàm Vô Tướng Bái Phật dữ Vô Tướng Niệm Phật” (Bàn về pháp môn lạy Phật vô tướng và niệm Phật vô tướng), rồi siêng năng hành trì, và cũng trong 3 tháng thì tu tập thành công.  Trong vòng 4 tháng cuối năm (1991), có cả thảy 9 vị tu tập thành công.  Hỏi những vị từng đến nghe giảng pháp môn này nhưng chưa tu tập thuần thục, thì biết rằng, nhân vì phần đông quí vị này vốn không thích pháp môn phương tiện của buổi ban đầu là lạy Phật và trì danh niệm Phật, mà bây giờ thì cũng chưa tu tập một cách đúng mức, cho nên chưa có thể thành thục.

Mùa hè năm 1989 tại một tự viện nọ, kẻ hậu học này từng tặng cho một số vị cư sĩ tu thiền bài đoản văn “Đàm Vô Tướng Bái Phật dữ Vô Tướng Niệm Phật”.   Một trong các vị đó, vì không thích lạy Phật, đã đem bỏ bài đoản văn ấy nơi một góc nào đó trong chùa.  Có một người thiện căn sâu dầy, khi nhận tờ nguyệt san do chùa đó phát hành, thấy trong tờ nguyệt san ấy có cặp theo bài đoản văn kia, bèn đọc.  Đọc xong thì vô cùng vui mừng, liền y theo bài văn mà tu trì, chẳng bao lâu đã thành thục; tự mình có khả năng tham thoại đầu, thường trú trong câu nghi vấn thiền.  Đó là người đầu tiên chỉ y cứ vào một bài đoản văn mà tu tập thành công pháp môn Niệm Phật Vô Tướng.

Đến như người bình thường niệm Phật, chỉ xin cần hết sức kiên nhẫn, đọc quyển sách này thật kĩ càng.  Chớ nên vì cái cảnh giới niệm Phật vô tướng vừa thuật ở trước khó tưởng tượng, mà cho rằng rất khó tu trì, rồi sinh nản lòng.  Nên biết rằng, những người tu tập thành công pháp môn Niệm Phật Vô Tướng đã được nói tới ở trước, đa số là những người niệm Phật.  Do đó có thể thấy, người niệm Phật có nhân duyên rất sâu với pháp môn Niệm Phật Viên Thông của đức Bồ-tát Đại Thế Chí.  Nếu hành giả đã có công phu trì danh niệm Phật, lại gặp đúng lúc được tu pháp môn này, càng dễ thành tựu hơn so với những người chưa từng niệm Phật.  Một lúc nào đó tu tập thành công, lại tiếp tục duy trì hộ niệm, thì đến giờ phút lâm chung, muốn sinh về thế giới Cực-lạc, đó là điều cầm chắc trong tay.

Viết đến đây, gặp ngày 5.2.1992 (tức ngày Mồng 2 tháng Giêng âm lịch), trong số 30 đạo hữu cùng tu, đã có 12 vị thành tựu công phu niệm Phật vô tướng; 6 vị trong số đó đã tiến vào giai đoạn “tham thoại đầu” (có 4 vị thường khởi nghi tình[45]).  Trong 6 vị tham thiền này thì chỉ có một vị nguyên gốc học thiền, còn 5 vị kia đều là người trì danh niệm Phật.  Có 6 vị khác chưa đến giai đoạn tham thiền, vẫn còn tiếp tục tu niệm Phật vô tướng, mà nguyên gốc đều là những người trì danh niệm Phật.  Có vị muốn trọn đời tu niệm Phật vô tướng; sau khi thâm nhập pháp môn Niệm Phật Viên Thông của Bồ-tát Đại Thế Chí, lúc xả bỏ báo thân sẽ cầu sinh về tịnh độ Cực-lạc.  Có vị muốn tiếp tục dùng phương pháp lạy Phật và niệm Phật vô tướng để tăng cường cho công phu trong động, rồi sau đó mới tham thiền.  Có vị lại chọn phương pháp tham cứu niệm Phật.  Hầu hết 6 vị ấy sẽ có lúc phát khởi nghi tình, trở thành tham cứu niệm Phật, rồi nhân đó mà có lúc sẽ tiến đến giai đoạn thiền quán.  Do đó có thể thấy, pháp môn niệm Phật vô tướng là loại công phu trong động mà người tham thiền và người niệm Phật đều cực lực thọ dụng; chư vị hành giả nên có cái nhìn chính đáng đối với nó.  Còn các vị khác tu tập chưa thành công, về sau cũng nhân xây dựng được lòng tin mà bắt đầu luyện tập, trước mắt lần lượt đã thấy có tiến bộ.

Bởi vậy cho nên bất luận là người tu thiền hay tu tịnh độ niệm Phật, nếu chịu khó đọc kĩ quyển sách này, thể hội tri kiến và phương pháp tu trì, tinh tấn và bền chí luyện tập mỗi ngày, thì có thể trong vòng từ 2 đến 6 tháng là đạt được kết quả.  Nếu như một ngày đánh cá, ba ngày phơi lưới, thì có muốn thu hoạch cũng không có gì để thu hoạch.
(Còn tiếp)

 Niệm Phật là nhân - Thành Phật là quả - Niệm Phật thành Phật

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

SINH HOẠT LIÊN HỮU T/GIÊNG

Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng - Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa

PHƯỚC TRÍ MIÊN TRƯỜNG
CÚNG DƯỜNG - PHÓNG SANH - TỪ THIỆN - CỘNG TU

Một mùa Xuân mới đã về đang tràn ngập khắp hoàn vũ.
Mở đầu năm mới đầy Pháp hỷ sung mãn, Thầy Pháp Đăng đã hướng dẫn quý Liên hữu Phật tử về Chùa Vạn Đức đảnh lễ và mừng tuổi Sư Ông sáng Mồng 8 Tết;  Sau đó đại chúng cùng họp mặt mừng tân niên bằng một thời niệm Phật và thính Pháp tại nhà Hoằng Niệm - Diệu Thường.  Sau hai thời tụng Kinh niệm Phật vào ngày cộng tu đầu năm tại Chùa Huệ Viễn, Thầy tiếp tục chia sẻ bài Pháp "Làm chủ tiền bạc" từ Kinh Phạm Võng để Phước - Đức đồng tăng trưởng, lợi lạc cho chính mình và cho cả tha nhân.  Sáng thứ bảy 23/1 đại chúng cùng Thầy về T/V. Thường Chiếu đảnh lễ và cúng dường Sư Ông Trúc Lâm nhân ngày cúng dường trai phạn Chư Tăng.  Sau lễ phóng sanh sáng chủ nhật 24/1 tại Chùa Kỳ Quang II, Thầy cùng đi thăm viếng và tặng quà cho các cụ già tại nhà dưỡng lão của T/X. Ngọc Quang, kết thúc những ngày sinh hoạt đầu năm trong tâm thế tràn đầy an lạc.

Vài hình ảnh kỷ niệm cùng chia sẻ và các Vblog đang được tiếp tục cập nhật. 
Thành kính tri ân Thầy luôn ân cần hướng dẫn và khuyến tấn đại chúng những bài Pháp đầy ý nghĩa và đi vào thực tiễn để mọi người cùng nhau trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, làm hành trang quý báu trên bước đường đồng giác ngộ - giải thoát.  Chân thành cảm niệm nhiều hình ảnh quý báu từ anh Hoằng Hoàn.  Đồng cảm niệm các huynh đệ Hoằng Thành, Hoằng Tuân, Diệu Thường và Diệu Thiện đã nhiệt tình trợ duyên cho buổi từ thiện đầu năm chóng viên thành.

Kính chúc chư Pháp hữu gần xa thân tâm thường lạc, sớm viên mãn Bồ Đề nguyện.

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

XUÂN MIÊN VIỄN - Giáp Ngọ 2014
Hoằng Trạng và Hoằng Hoàn

Mời xem các Vblog đang phát trực tuyến:
Đón xem các Vblog sắp ra mắt trực tuyến:Niệm Phật là nhân - Thành Phật là quả - Niệm Phật thành Phật